Samtycke till behandling av personuppgifter
Genom att jag registrerar en bostadsrättsförening på tjänsten godkänner jag att de av mig lämnade personuppgifterna (för- och efternamn, e-postadress, telefon, adress) behandlas i enlighet med EU’s dataskyddsförordning (GDPR) i syfte att Energiporten.se ska kunna tillhandahålla och administrera ert användarkonto samt för att kunna kontakta er i uppföljande och rådgivande syfte inom ramen för de tjänster som erbjuds via Energiporten. Vid sökande om att ansluta dig till befintlig bostadsrättsförening så kommer dina personuppgifter att delas med huvudadministratör för bostadsrättsföreningen.

Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även att begära rättelse av dessa. Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke varefter ytterligare personuppgifter inte kommer att behandlas. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Behandlingen av personuppgifterna sker genom att uppgifterna sparas digitalt i en datasbas, Microsofts Azure i Europa (Irland).


Energiporten bygger på användarnas data
Energiporten tillämpar öppen data således kommer alla besökare kunna se föreningens energianvändning, energiprestanda, klimatavtryck och genomförda energisparåtgärder.
Datan på Energiporten härrör från frivilliga uppgiftslämnare. Energiporten kan därför inte garantera att informationen är fullständig, korrekt eller aktuell. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Energiporten garanteras inte fungera utan avbrott eller störningar. 

Användning av informationen på Energiporten sker på användarens egen risk. Energiporten ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma genom användningen av Energiporten och dess information.