Samtycke till behandling av personuppgifter
Genom att jag registrerar en bostadsrättsförening på tjänsten samtycker jag till att de av mig lämnade personuppgifterna (namn och e-postadress med mera) behandlas av miljönämnden i Malmö stad i syfte att administrera Energiporten. Uppgifterna behandlas av miljönämnden i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Uppgifterna kan även användas för uppföljning och förnyad kontakt. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även att begära rättelse av dessa. Personuppgiftsansvarig: Miljöförvaltningen. Vårt utsedda personuppgiftsombud kan nås på telefon 040-34 10 24.
Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke varefter ytterligare personuppgifter inte kommer att behandlas. Uppgifter som redan samlats in kan trots återkallelsen fortsätta att behandlas i enlighet med det lämnade samtycket. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Energiporten bygger på användarnas data
Datan på Energiporten härrör från frivilliga uppgiftslämnare som behandlats och strukturerats av Malmö stad. Malmö stad kan därför inte garantera att informationen är fullständig, korrekt eller aktuell. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Malmö stad garanterar inte att Energiporten fungerar utan avbrott eller störningar.

Användning av informationen på Energiporten sker på användarens egen risk. Malmö stad ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma genom användningen av Energiporten och dess information.