Energiporten är ett nationellt webbaserat energiverktyg riktat till bostadsrättsföreningar. Energiporten syftar till att stärka bostadsrättsföreningars vilja att genomföra energieffektiviserande åtgärder genom ökad förståelse och kunskap.

Energiporten gör det möjligt för användare att följa upp och utvärdera energieffektiviserande åtgärder. De förbättringar som i dag genomförs av bostadsrättsföreningar kan inspirera fler till lyckade energirenoveringar. Energiporten ger även individuell energirådgivning anpassad efter fastighetens unika förutsättningar genom energiguiden. Genom att presentera förslag på lönsamma åtgärder kan beslutsprocessen förkortas och genomförandet ske fortare. Dessutom jämför Energiporten energianvändningen mellan bostadsrättsföreningar med liknande förutsättningar vilket också kan leda till än snabbare beslut om att energieffektivisera. Att skapa dialog och dela med sig av tidiga erfarenheter är en av de viktigaste fördelarna med Energiporten.

Energiporten är ett initiativ från Malmö stad. Tillsammans med KTH, Energikontoret Skåne och Energirådgivarna i Skåne har vi genom finansiellt stöd från Naturvårdsverket (Klimatklivet) utvecklat Energiporten till det webbaserade energiverktyg det är i dag.

Energiporten kan ses som en förlängning av de kommunala energi- och klimatrådgivarnas verksamhet. Rådgivningen är kostnadsfri, objektiv och oberoende.

Vill du veta mer om energiverktyget och eventuellt testa Energiporten? Skicka ett e-post till: energi@malmo.se. Förklara gärna kort varför just din bostadrättsförening är nyfiken på Energiporten.