Energiporten ska ses som en förlängning av de kommunala energi- och klimatrådgivarnas verksamhet. Rådgivningen är kostnadsfri, objektiv och oberoende.

Vill du veta mer om energiverktyget och eventuellt testa Energiporten? Skicka ett e-post till: energi@malmo.se. Förklara gärna kort varför just din bostadrättsförening är nyfiken på Energiporten..

: Niklas Renfro
: Energi- och klimatrådgivare
: Malmö
: energi@malmo.se
: Bergsgatan 17
: 040-341247
: Jag leder utvecklingen av Energiporten samt bidrar gärna till att besvara målgruppens alla frågeställningar kring energiverktyget. Energiporten är ursprungligen min egen idé som lyckligtvis förverkligats genom finansiellt stöd från Naturvårdsverket (Klimatklivet) och Malmö stad.
: Bino Svensson
: Energi- och klimatrådgivare
: Malmö
: energi@malmo.se
: Bergsgatan 17
: 040-343450
: Jag stöttar och hjälper till vad gäller utvecklingen av Energiporten samt besvarar målgruppens olika frågor kopplat till Energiverktyget.