Malmö är en härlig stad med många glada människor - det är en levande stad med stort miljöengagemang vilket märks i Energiporten.

I Malmö är vi bra på miljöarbete och har ambitionen att vara en ledande miljöstad. Vi har som mål att göra hållbarhet till verklighet för alla malmöbor. Malmö ligger i framkanten inom hållbar stadsutveckling och kan därigenom bidra till att lyckade exempel på omställning lyfts fram och sprids.

Malmö stad har som mål att energianvändningen i Malmö ska minska med minst 20 procent fram till 2020. Sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila bränslen fasas ut. År 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 procent av förnybar energi.
Malmö stad medverkar i flera olika projekt för att främja förnybar energi och minska stadens energianvändning. Energiporten är ett av dessa.

I Malmö är vi bra på miljöarbete och har ambitionen att vara en ledande miljöstad. Vi har som mål att göra hållbarhet till verklighet för alla malmöbor. Malmö ligger i framkanten inom hållbar stadsutveckling och kan därigenom bidra till att lyckade exempel på omställning lyfts fram och sprids.

Malmö stad har som mål att energianvändningen i Malmö ska minska med minst 20 procent fram till 2020. Sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila bränslen fasas ut. År 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 procent av förnybar energi.
Malmö stad medverkar i flera olika projekt för att främja förnybar energi och minska stadens energianvändning. Energiporten är ett av dessa.

Föreningar i Malmö

Aktuellt i Malmö

Malmö stad

Tredje vårnyheten är här

Malmö stad

Ännu en stekhet nyhet från Malmö stad när våren och påsken nalkas.

: Niklas Renfro
: Energi- och klimatrådgivare
: Malmö
: energi@malmo.se
: Bergsgatan 17
: 040-341247
: Jag leder utvecklingen av Energiporten samt bidrar gärna till att besvara målgruppens alla frågeställningar kring energiverktyget. Energiporten är ursprungligen min egen idé som lyckligtvis förverkligats genom finansiellt stöd från Naturvårdsverket (Klimatklivet) och Malmö stad.
: Bino Svensson
: Energi- och klimatrådgivare
: Malmö
: energi@malmo.se
: Bergsgatan 17
: 040-343450
: Jag stöttar och hjälper till vad gäller utvecklingen av Energiporten samt besvarar målgruppens olika frågor kopplat till Energiverktyget.