Göteborg stad har en god blandad stad där en del bor i bostadsrättsföreningar. Det finns ca x föreningar i staden varav y är med i Energiporten.

Aktuellt

Detta är första nyheten från Göteborg

Kontakta

: Henrik Staberg
: Konsult
: Göteborg
: henrik.staberg@preciofishbone.se
: Precio Fishbone AB
: +46730788057
: