Nya inomhusgivare

10 %
Det finns ingen förening som visat intresse för denna åtgärd än.

Reglering av temperaturen i lägenheterna kan skötas antingen med en utomhusgivare eller med en inomhusgivare. Eller en kombination av dessa. En utomhusgivare talar om för styrcentralen hur kallt det är ute. Ju kallare det är desto högre temperatur skickas ut på husets radiatorkrets. Styrcentralen bestämmer framledningstemperaturen efter en i förväg programmerad värmekurva. På så sätt får man hela tiden rätt värme ut på radiatorerna för att hålla en lagom temperatur i lägenheterna. Om man kompletterar utomhusgivaren med inomhusgivare i lägenheterna kan dessa hjälpa till att fördröja en höjning av framledningstemperaturen när utomhustemperaturen faller snabbt, så att man kan utnyttja den värme som finns lagrad i byggnaden.  
Besparingspotential
10 %
Livslängd
20 år

Du måste ha för att logga in i systemet för att använda den här funktionen.