Ny cirkulationspump till radiatorkretsen

75 %


Cirkulationspumpen i hustes undercentral fungerar som värmesystemets hjärta, den cirkulerar runt varmt vatten till radiatorer och värmebatterier i byggnaden. Livslängden för en cirkulationspump beräknas till ca 15 år och besparingspotentialen är endast kopplat till andelen minskad fastighetsel.

Energimyndigheten har i tester jämfört nya tryckstyrda cirkulationspumpar med 15 år gamla pumpar med fast varvtal. Man kom här fram till att nya tryckstyrda pumpar endast drar hälften så mycket ström som de gamla pumparna. För ett normalt flerbostadshus innebär det en besparing på 7300 kWh årligen eller 105 900 kWh på pumpens beräknade livslängd. Ett byte av en gammal cirkulationspump med fast varvtal återbetalar sig oftast på under tre år.

Utöver den rena energibesparingen kan man få ytterligare fördelar av att byta till en tryckstyrd pump. I många byggnader med äldre cirkulationspumpar upplever man ett susande ljud från värmesystemet. Susandet uppstår när vattnet trycks genom ventilen med för hög strömningshastighet. Detta beror oftast på att cirkulationspumpen till radiatorkretsen är överdimensionerad och saknar tryckstyrning eller frekvensomriktare. Investera i en ny tryckstyrd cirkulationspump som arbetar med korrekta flöden och där med föreningens stundande behov av värme till radiatorkretsen. Välj gärna en pump med likströmsmotor av EC-modell och minska ytterligare på elanvändningen. Förutom nämnt är livslängden bättre och verkningsgraden högre vad gäller just EC-modeller för pumpar. 

Se även: Pumpstopp

Mer information från Energimyndigheten

Besparingspotential
75 %
Livslängd
15 år

Du måste ha för att logga in i systemet för att använda den här funktionen.