I varje värmecentral finns ett styr- och reglersystem. Med en styrventil bestäms hur mycket av fastighetens vattensystem som ska gå igenom värmeväxlaren för att värma elementen och tappvarmvatten.

Råd gällande värmecentral

Under den varma årstiden kan man stanna cirkulationspumpen

Beläggningar i fjärrvärmeväxlare skapar en kraftigt försämrad effekt

Överläckage i styr- och reglerventil i radiatorkrets och varmvattenkrets

Installation av avgasare för radiatorkrets

Komplettera värmeisolering på radiator- och tappvarmvattenledningar

Byte till modern cirkulationspump sparar energi och ger minskat oljud från värmesystemet

Med installerade temperaturmätare placerat i alla eller strategiskt utvalda lägenheter kan man förskjuta inställd värmekurva i värmecentralen och spara pengar.