Installation av nya termostater

5 %

En fungerande termostat stryper via en termostatventil flödet till radiatorn när temperaturen i rummet är tillräcklig. En dåligt fungerande termostat kan leda till att rum blir alldeles för varma och energianvändningen onödigt hög. Allt för ofta ventileras denna varma luft ut genom bostadsrättsinnehavararna öppnar ett eller flera fönster.

Nya termostater kan beställas med max-värde på till exempel 20-22 grader, vilket rekommenderas för optimal besparing. Äldre termostater räknas ha en livslängd runt 10-15 år medan moderna, vätskestyrda termostater ofta har något längre livslängd. 

Termostatventilernas funktion kan du testa genom att stänga termostaten helt och känna efter om radiatorerna blir svala vilket kan ta en liten stund. Därefter kan du öppna termostaten igen och kontrollera om radiatiorn blir varm. Om radiatorn inte blir varm när termostaten vrids till öppet läge så kan detta bero på att termostatventilens kägla fastnat i stängt läge. Att denna fastnat i stängt läge upptäcks vanligen på hösten eftersom ventilen troligen varit stängd under hela sommarperioden. Felet kan ofta avhjälpas genom att skruva av termostaten och försiktigt motionera termostatventilens pigg/ventil för att därefter återmontera termostaten igen. Detta arbete kräver försiktighet och fackman, inget vi rekommenderar gemene man att på egen hand utföra. 

Besparingspotential
5 %
Livslängd
15 år

Du måste ha för att logga in i systemet för att använda den här funktionen.