Uppvärmning under denna rubrik avser i huvudsak den upplevda värmekomforten i varje enskild lägenhet. Råden som lämnas under denna rubrik är således i första hand avgränsade till vad lägenhetsinnehavaren kan notera och/eller påverka själv.