Uppvärmning avser i huvudsak den upplevda värmekomforten i varje lägenhet. Råden som lämnas är i första hand avgränsade till vad lägenhetsinnehavaren kan notera och/eller påverka själv.