Injustering av radiatorkrets - fasta don

14 %

En injustering med fasta don innebär att man istället för termostater och termostatventiler monterar en fast strypning i varje radiator. Hur mycket varje radiator stryps beräknas nogrant och anpasas till varje rums specifika förutsättningar. Temperaturen i rummet styrs sen av framledningstemperaturen i radiatorkretsen vilket styrs från undercentralen.  Metoden är i investeringsskedet betydligt dyrare än ett traditionellt utförande med termostater men har ofta också en betydligt längre teknisk livslängd.

Besparingspotential
14 %
Livslängd
10 år

Du måste ha för att logga in i systemet för att använda den här funktionen.