Behovet av tappvarmvatten kan variera stort mellan olika lägenhetsinnehavare och även mellan olika bostadsrättsföreningar. Användningen av tappvarmvatten påverkas framförallt av de boendes vanor och utförandet av de tekniska installationerna.

Energianvändningen till tappvarmvatten i bostäder uppskattas ibland till cirka 30 kWh/m2 boarea vilket motsvarar 20-40 procent av byggnadens totala värmebehov. Användningen av tappvarmvatten är till stora delar styrt av de boendes vanor och beteende men också av vilken tapputrustning som finns installerad. För att uppnå en god energihushållning är det sålunda av stor betydelse att respektive lägenhetsinnehavare är medveten om att den största och mest kostnadseffektiva besparingen gällande tappvarmvatten är att minska användningen. Detta genom att i kök såväl som våtrum tänka på att spara på varmvattenanvändningen så mycket som är möjligt.

Mer information
Energimyndigheten

Råd gällande tappvarmvatten

Med mätning och debitering av varje lägenhetsinnehavares varmvattenanvändning, fås incitament att spara på varmvattnet.

Byte till ett snålspolande duschmunstycke är en enkel åtgärd som sparar stora mängder varmvatten.

Med snålspolande perlatorer i lägenhetens kranar kan ni spara stora mängder varmvatten.

Tappvarmvattnet cirkuleras med så kallad varmvattencirkulation. Detta kan innebära energiförluster, men dessa kan undvikas med enkla åtgärder som beskrivs här.