Byggnadens klimatskal omfattar de delar av byggnaden som gränsar mot den yttre omgivningen, det vill säga ytterväggar, tak, golv/grund, fönster och dörrar/portar. Klimatskalet har en direkt relation till husets uppvärmningsbehov och energikostnader vilket påverkas av u-värdet för varje del i klimatskalet.