En betaversion är en ofullständig produkt där funktioner, grafiska element 
och strukturer inte nödvändigtvis står färdiga.
 Likadant gäller beräkningar och det textmässiga innehållet.

Utvalda bostadsrättsföreningar har under fyra månader möjlighet att testa Energiporten. Efter denna perioden kommer vi tillsammans att diskutera vilka funktioner som saknas och vilka delar som bör vidareutvecklas. Vår ambition är att behovsanpassa Energiporten till målgruppen så långt det är möjligt och rimligt vid given budget.

Testperiod avslutas: 30 juni 2019

Om Energiporten

Energiporten är ett nationellt webbaserat energiverktyg riktat till bostadsrättsföreningar. Energiporten syftar till att stärka bostadsrättsföreningars vilja att genomföra energieffektiviserande åtgärder genom ökad förståelse och kunskap.

Energiporten gör det möjligt för användare att följa upp och utvärdera energieffektiviserande åtgärder. De förbättringar som i dag genomförs av bostadsrättsföreningar kan inspirera fler till lyckade energirenoveringar. Energiporten ger även individuell energirådgivning anpassad efter fastighetens unika förutsättningar genom energiguiden. Genom att presentera förslag på lönsamma åtgärder kan beslutsprocessen förkortas och genomförandet ske fortare. Dessutom jämför Energiporten energianvändningen mellan bostadsrättsföreningar med liknande förutsättningar vilket också kan leda till än snabbare beslut om att energieffektivisera. Att skapa dialog och dela med sig av tidiga erfarenheter är en av de viktigaste fördelarna med Energiporten.

Vill du veta mer om energiverktyget och eventuellt testa Energiporten? Skicka ett e-post till: energi@malmo.se. Förklara gärna kort varför just din bostadrättsförening är nyfiken på Energiporten.